Showing all 1 result

Kính cận đẹp là loại kính thuốc cũng giống như mắt kính hay kính mắt thông thường nhưng có độ cận giúp cải thiện sự nhìn các vật dụng ở gần của người mắc bệnh cận thị

.
.
.
.