Showing all 1 result

Kính đổi màu là loại kính mắt có thể đổi màu ở môi trường ánh sáng khác nhau như khi đi nắng kính sẽ đổi màu sang màu đen như kính râm, khi vào trong nhà kính sẽ đổi thành màu kính trắng… rất thuận tiện gọn nhẹ

.
.
.
.