CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THIẾT THỰC VỚI KHÁCH HÀNG CỦA TÂM AN MỸ

Sau sự phục vụ tận tâm để Quý khách thực sự có được tầm nhìn Xa – Sáng và Vĩnh cửu, với sứ mệnh hướng đến lợi ích của cộng đồng, Tâm An Mỹ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và dõi theo từng Quý khách để đảm bảo với Quý khách những quyền lợi, giá trị tối ưu nhất khi Quý khách đã tin tưởng vào chất lượng và dịch vụ của chúng tôi.

Tâm An Mỹ xin gửi tới Quý khách các thông tin về Chính sách Chăm Sóc đối với các KH đã sử dụng sản
phẩm của Tâm An Mỹ, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Khách Hàng Silver:

 Áp dụng với những Quý khách đã từng giao dịch tại Tâm An Mỹ với giá trị từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ; điểm quy đổi từ 10 – 20 điểm.

Xem chi tiết tại: 

Quyền lợi của khách hàng Silver

2. Khách hàng Gold:

Áp dụng với những Quý khách có giá trị giao dịch từ 2.000.000đ đến 3.000.000đ; điểm quy đổi từ 10 – 20 điểm.

Xem chi tiết tại:

Quyền lợi của Khách hàng Gold

3. Khách Hàng Diamond:

Áp dụng với những Quý khách có giá trị giao dịch từ 3.000.000đ trở lên; điểm quy đổi > 30 điểm.

Xem chi tiết tại:

Quyền lợi của Khách hàng Diamond