Quyền lợi của khách hàng Diamond

Khách Hàng Diamond:
Áp dụng với những Quý khách có giá trị giao dịch từ 3.000.000đ trở lên; điểm quy đổi > 30 điểm.

Quyền lợi với Khách hàng Diamond:

♦   Kích hoạt Thẻ bảo hành điện tử.
♦   Quý khách sẽ nhận được ưu đãi 10% trong mọi giao dịch kế tiếp tại Tâm An Mỹ.
♦   Thay thế phụ kiện, nắn chỉnh, làm mới, thay thế phụ kiện và sử chữa miễn phí đối với cả các sản phẩm mà Quý khách không mua tại Tâm An Mỹ.

♦ Cập nhật thường xuyên các chương trình ưu đãi cũng như thông tin hữu ích trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

♦ Cập nhật thường xuyên các chương trình ưu đãi cũng như thông tin hữu ích trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.