Kính bảo vệ mắt loại tốt chống tia UV400 Bảo hộ lao động và đi đường

.
.
.
.