Tag Archives: tăng độ cận

Bạn có lo lắng độ cận tăng cao hơn?

Bạn có lo lắng rằng độ cận con bạn ngày càng tăng cao hơn? Cận thị không chỉ là nhìn mờ mà còn có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng về mắt đe dọa thị lực. Cận thị thường phát triển trong thời thơ ấu do mắt phát triển quá dài từ trước ra sau […]

.
.
.
.